V  I  Z  I  J  A … 

nekaj, kar se sicer stalno mota v glavi in ti ne da miru, se prikaže pa spet izgine, poskuša obstoječe izboljšati, najti nekaj novega, popravlja in pozablja preteklost  ali  jo daje nemilost, teži k prihodnosti,…..je vse to VIZIJA???. Menim, da je.  Ko pa jo usmerimo na svoje področje, tja, kjer smo najbolj doma, kjer in s čimer se najbolj ukvarjamo, se vizija spreminja in postaja stvarnost, vsakdanjost… torej, VIZIJA je neka nevidna sila, ki žene človeka v prihodnost …..

Sedaj pa bi nekaj o našem področju, to je PLANINSTVU, kjer že dolga časa tako naši predhodniki, sedaj pa mi, vizije, ki jih imamo in se izkažejo kot dobre, spreminjamo v resničnost. V tem okvirju delujemo v tudi v PLANINSKEM DRUŠTVU Kočevje.

Osnovna vizija oz. poslanstvo v planinstvu je lepo opredeljena že v statutu PZS, ki pravi, da je planinstvo kot način življenja. To pa pomeni, da naj se planinstvo kot poslanstvo dotakne slehernega človeka,  predvsem pa mladih že od vrtca naprej. Planinstvo ni samo napor pri osvajanju vrhov, je združevanje fizičnih telesnih naporov s psihično sprostitvijo, vse to v naravnem, zdravem okolju. Približati se ideji, da je planinstvo način življenja, pomeni živeti bolj polno, bogato  življenje. Tako si tudi v našem društvu želimo pridobiti in navdušiti za planinstvo čimveč  ljudi, predvsem tiste, ki tudi na drugih področjih niso aktivni, predvsem pa mlade. Z mladimi že sedaj delamo dobro, imamo enega najbolje organiziranih in najštevilčnejših mladinskih odsekov v Sloveniji, delujemo na vseh osnovnih šolah. Razen rednih mesečnih planinskih pohodov imamo vsako leto mladinski tabor z udeležbo do 100 mladih planincev, pričeli smo s tekmovanjem v organizaciji PZS  Mladina in gore.

Tako predhodniki kot tudi mi sedaj, smo bili in smo še polni vizij, seveda je že mnogo uresničenih, kar se tudi lepo vidi predvsem pri naši koči. Planinci in obiskovalci od vsepovsod so polni pohval o tem, kaj imamo tu v tej zeleni dolini Jelenovega studenca. Ob tej priliki bi povedal, da smo si po oceni komisije PZS, ki ocenjuje  planinskih postojanke v Sloveniji, pridobili naziv DRUŽINAM PRIJAZNA KOČA. Priznanje bo podeljeno na bližnji slovesnosti PZS.

Sedaj pa še nekaj o vizijah, ki so to bile, pa to skoraj niso več, in postajajo cilji, ki bodo po vsej verjetnosti realizirani v bližnji prihodnosti.

Naj omenim le najpomembnejše:

   - kot prvo je izgradnja male biološke čistilne naprave pri Koči pri Jelenovem studencu,

   - sodelujemo pri pripravi za izdelavi planinskih in tematski poti na kočevskem   

   - s skupino društev pripravljamo vse potrebno za preureditev obstoječe konstrukcije antene tik pod Mestnim vrhom v razgledišče.

Najpomembnejši projekt za bodočnost obratovanja koče  je izgradnja MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE. Odpadne komunalne vode sedaj odvajamo v greznico, kar je bila v času gradnje koče najboljša rešitev in je ustrezala takratnim zahtevam in standardom. Kot pa vemo, morajo vsi objekti, kjer nastajajo komunalne odpadne vode, najpozneje do leta 2015, rešiti ta problem bodisi, da se priključijo na javno kanalizacijo ali pa da zgradijo  lastno malo biološko čistilno napravo. Mi smo se, da ne bi to počeli v časovni stiski in s tem ogrozili obratovanje koče  odločili, da čimprej  pristopimo k reševanju tega problema. Zgradili bomo MALO BIOLŠKO ČISTILNO NAPRAVO. Proizvajalcev teh naprav je veliko, a večina teh potrebuje za obratovanje stalen vir električne energije, katerega pa pri naši koči ni. Imamo kolektorje  za  sončno energijo, toda to ni konstanten vir, predvsem v obdobju slabega vremena. Z upoštevanjem tega  pogoja, pa je ponudba ČN zelo majhna, tako da smo izbrali nemškega proizvajalca BIOROCK, kateri nudi tehnologijo, ki za dovajanje kisika v reaktor za hrano mikroorganizmom  izkorišča vzgonski vlek in s tem dodaja kisik - torej, za obratovanje ne potrebuje energije. Enako ČN že ima PD Vrhnika, kjer so pogoji najbolj podobni našim. Naprava  deluje sicer samo eno leto, a so z dosedanjo izkušnjo zadovoljni. Tako bo tudi naša ČN med prvimi napravami s to tehnologijo v Sloveniji.

Z izgradnjo ČN pa bomo med drugim tudi izpolnili pogoje za pridobitev certifikata Ekološko prijazna koča, ki ga prav tako izda komisija pri PZS.

 - V pripravi je tudi karta Pohodniških in planinskih poti, katero bo sicer izdala Občina,  je pa naš prispevek v tem, da smo vse planinske poti posneli z GPS. S tem so poti dobile natančnost in umeščenost poti v prostor (višine, dolžine, pozicija), sodelovali pa bomo tudi v pripravi izdaje karte slovenskih planinskih poti v izdaji PZS. Enako delamo tudi z Občino Kostel pri pripravi karte Kostelskih poti.

- O razglednem stolpu oz. razgledišču na področju Mestnega vrha se občasno obuja že stara idejo, a do sedaj neuspešno. Na zadnjo pobudo več društev pa danes predstavljamo vizijo oz. že kot plan, da se obstoječo, že motečo poštno antensko konstrukcijo, ki ni več v uporabi, je pa v dobrem stanju, z manjšimi posegi preuredi  v razgledišče. Sam objekt že stoji in ga  ni potrebno umeščati v prostor. S tem se reši propadanje obstoječe železne konstrukcije in istočasno pridobi razgledišče za obiskovalce. Skico razgledišča si oglejte na našem panoju.

 - Želimo tudi  privabiti pohodnike v večjem številu na kočevsko in v ta namen organiziramo prireditve. To so že tradicionalni pohodi, ki se končajo pri koči, gostimo šolo v naravi, obiščejo nas planinci in drugi ljubitelji narave od vsepovsod. Verjetno največji dogodek  prihodnjega leta bo 18. avgusta, ko bomo že drugič organizirali vseslovensko prireditev GREMO V HRIBE, ki je med najbolj obiskanimi prireditvami. Leta 2012 je to prireditev obiskalo okrog 600 obiskovalcev.

- In na koncu, naše planinsko življenje je bilo in je še polno vizij, kam, kako visoko in  katera še neosvojena gora nas vabi. Na ta način smo osvajali gore predvsem Slovenije, pa Avstrije, Italije, Nemčije, Francije, Grčije, Bolgarije, in letos Črne gore, pa še kje, to pa naj ostane med drugim tudi vizija prihajajočim rodov  planincev.      

Hvala