Mladinski odsek Planinskega društva Kočevje

http://www.pzs.si/

  http://www.pd-krize.si/

    http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

Slika z mrežne kamere na Kredarici http://www.arso.gov.si/podro~cja/vreme_in_podnebje/napovedi_in_podatki/kredarica01.html

 

PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE NA FACEBOOKU