Mladinski odsek Planinskega društva Kočevje

http://www.pzs.si/

  http://www.pd-krize.si/

    http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

PLANINSKO DRUŠTVO KOČEVJE NA FACEBOOKU