VRSTE ČLANSTVA IN CENIK 2018

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

55,00

A/d - družinski popust

50,00

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

25,00

B/d - družinski popust

20,00

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

18,50

B/člani društev v tujini

Članarina samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.

13,75

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

16,00

S+Š/d - družinski popust

12,80

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00

P+O/d - družinski popust

5,60

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

7,00

IN/d - družinski popust

5,60

 

Člani IN brez poslovne sposobnosti, zaradi zakonskih omejitev nimajo vključenega zavarovanja. Člani IN z delno odvzeto poslovno sposobnostjo so lahko zavarovani v skladu z zakonskimi možnostmi, glede na stopnjo poslovne sposobnosti. Vsi člani IN z delno odvzeto poslovno sposobnostjo, ki želijo biti zavarovani za opravljanje planinske dejavnosti morajo na PZS poslati sodno odločbo o delnem odvzemu poslovne sposobnosti, na podlagi katere jim bo zavarovalnica poslala potrditev obsega zavarovanja. Strošek teh zavarovalnih premij prevzame PZS.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Prispevek za PZS znaša 13,75 €, z nekaj izjemami so ugodnosti enake kot pri članarini B. Tujim državljanom, članom slovenskih planinskih društev, so na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

Nabava znamkic za leto 2018:

Znamkice lahko nabavite v društveni pisarni TZO 16 A vsak torek od 17h do 19h, v koči PD pri Jelenovem studencu ob sobotah nedeljah in praznikih, na spletnem naslovu https://clanarina.pzs.si/ in po 1.6.2017 tudi na PETROLU.

 

Več o članarini, članstvu, ugodnostih in popustih ...

Za ostale informacije se obrnite na: planinska-zveza@pzs.si