PLANINSKA KOČA PRI JELENOVEM STUDENCU JE ODPRTA VSAK PETEK (popoldan), SOBOTO IN NEDELJO